Külföldi gyakorlat

Beszámoló

Az utóbbi években kétszer nyertünk támogatást külföldi szakmai gyakorlathoz az Európai Unió pályázatain, „Korszerű technológiák alkalmazására”, majd „Hibrid- és elektromos hajtású gépjárművek karbantartására, javítására”.

E támogatások révén autós diákjaink 8-, illetve 5 hetet tanulhattak a németországi Halleban és Hamburgban, utóbb pedig a spanyolországi Malagában –eddig pontosan 56-an.

13. és 14. évfolyamos, autós szakmát tanuló – érettségizett – diákjaink szívesen végzik gyakorlatukat külföldön, ezt tanúsítja a többszörös túljelentkezés minden egyes turnusra. Az érdeklődőknek ugyanis az iskolán belül pályázniuk kell, s a kiutazók személyéről a minősítő lapokon szereplő tantárgyi eredmények, az osztályfőnökök és a szaktanárok véleménye alapján az iskolavezetés dönt, figyelembe véve az esélyegyenlőséget, a jelöltek motivációját és a szakma iránti elkötelezettségét is.

Az Erasmus+ pályázati kiírásban nemrégen tért vissza Malagából az utolsó, 8. négytagú csoportunk. Ahogy eddig mindenki, ők is bármikor szívesen folytatnák odakinn a munkát, s műhelyfőnökeik őket is afelől biztosították, szívesen látják őket bármikor.

A projekt céljainak ragyogó megvalósítása annak köszönhető, hogy Malaga a környezetbarát közlekedés egyik élharcosa a világon, s diákjaink a műhelyekben mind több és több hibrid és elektromos hajtású autó karbantartását, javítását végezhették, mentoraik felügyelete mellett, de gyorsan növekvő önállósággal. Szakmai gyakorlatukból felbecsülhetetlen előnyük származik, úgy rövid, mint hosszú távon.

2017. március 31-én

Dr. Juhász Géza

projekt-koordinátor