GYIK

Gyakran ismételt kérdések

OM 203031, Telephely kód: 003

A nyíltnap 2017. november 13-től 17-ig 8-12 óráig van. Nem kell előre regisztrálni. A nyíltnapon nincsenek óra látogatások csak a tanműhely és az iskola bemutatása.

A 2016/17-es tanévtől a korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumokká alakultak. A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai végzettséget egyaránt biztosít.

A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 év.

Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak/szakmának megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év a gimnáziumi érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával zárul, amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy.

Szakgimnázium 4+1 év
Tanulmányi terület kód Érettségivel megszerezhető alapszak  + 1 év szakma
0021 Kerékpárszerelő és Építő és anyagmozgató gép kezelője Autószerelő
0022 Elektronikai műszerész Autó-elektronikai műszerész
0024 Váltókezelő Vasútforgalmi szolgálattevő

2015-2016 tanévben szakmunkásképző iskolák a 2016-2017 tanévtől szakközépiskolák lesznek. A tanulók három év alatt megszerezhetik a szakmunkás bizonyítványt, de további két év után érettségihez is juthatnak. A képzés elkezdéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

Szakközépiskola 3+2 év (3év szakma utána 2 év alatt érettségi)
Tanulmányi terület kód Szakma
0031 Járműfényező
0032 Karosszéria-lakatos
0033 Hegesztő
0034 Építő- Szállító- és munkagép szerelő
Természetesen megjelölhető, tetszési sorrend alapján.

A szakgimnáziumba jelentkezők számára ajánlott a központi írásbeli felvételi vizsgán való részvétel matematika illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A felvételi pontok számításánál a hozott pontok mellet a felvételi vizsga pontjai fele-fele arányban számítanak.

A felvételi eredményekről szóló értékelő lapot január 31.-től február 2.-ig vehetik át az iskola titkárságán..  (Szerda, Csüt. 8-16:30-ig, Péntek : 8-14:00-ig)

Az iskolánk nem indít központi felvételi előkészítőt 8 osztályos tanulók részére.
Bármelyik olyan iskolában meglehet írni, amely a felvételi követelmények között megjelölte a felvételi szükségességét.
Nem lesz szóbeli felvételi az iskolánkban.

A szakgimnáziumba, a felvételi pontszámba a hozott pontok és az írásbeli vizsgán szerzett pontok 50-50 százalékban számítanak. Maximálisan 200 pont szerezhető.

A szakközépiskolába jelentkezők esetében írásbeli felvételi vizsga nincs. A felvételi eljárásban az általános iskolából hozott felvételi pontszáma alapján rangsoroljuk. Maximálisan 100 pont szerezhető. A hozott pontszám a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi tantárgyi osztályzatainak összege az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol vagy német), fizika, kémia, biológia, földrajz, számítástechnika/informatika.

Igen lesz szakmája!  
Tanulmányi terület kód Érettségivel megszerezhető alapszak
0021 Kerékpárszerelő és Építő és anyagmozgató gép kezelője
0022 Elektronikai műszerész
0024 Váltókezelő

Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat

  • A megszerzett szakmai érettségi végzettséggel munkába áll.
  • Felsőoktatási intézményben továbbtanul. (A szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent, hogy a kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak, vagyis emelt szintű érettségi vizsgának minősül.)
  • Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet.

Ráépülő szakma (autótechnikus) elvégzésével az addig megszerzett tudását magasabb szintre emelheti.

Előzetes egészségügyi pálya alkalmassági vizsgálat a szakközépiskolai képzéshez (járműfényező, karosszéria-lakatos, hegesztő, építő- szállító- és munkagép szerelő) szükséges. Ennek időpontját majd a felvételi értesítővel együtt küldjük ki. A szakgimnáziumba jelentkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát a 9. évfolyam első hónapjaiban végezzük.

Amennyiben az iskolaorvos a tanulót nem látja alkalmasnak a szakma tanulására akkor másod fokú vizsgálatra küldi el. Amennyiben a bizottság nem tartja alkalmasnak másodfokon sem a tanulót a szakmára lehetőség van az iskolán belül másik szakmát (amennyiben megfelel az orvosi követelményeknek) vagy más iskolában kell megfelelő képzést keresni.
A diákoknak a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzésben egy idegen nyelvet kötelező tanulniuk. Iskolánkban 2 idegen nyelv közül lehet választani vagy angol, vagy pedig német nyelvet tanulhatnak.

Ebben az esetben kérjük a jelentkezéshez csatolni az 5., 6. és 7. évvégi, 8. félévi, valamint Szakgimnáziumi jelentkezés esetén a felvételi írásbeli vizsga eredményét is.

Az iskola mellett működik a Bánki Autós Iskola (független vállalkozás), ahol az iskola tanulóinak kedvezményes áron van lehetőségük a jogosítvány megszerzésére (megállapodás szerint akár részletfizetéssel). Az elméleti és gyakorlati oktatás igazodik az tanrendhez, de tanórákon kívüli foglalkozásokon történik, az iskola épületében.

Külön erre felkészítő tanfolyamot nem indítunk.

Igen, minden tanévre központilag megjelölik azokat a hiány szakmákat, amelyben a tanulók ösztöndíjat kaphatnak. A 2017/2018 –as tanévben, ez a szakma a hegesztő (kód 033). Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől és a hiányzások mértékétől függ.

Tanórán kívül délutánonként különböző sportkörök működnek (birkózás, teremfoci, természetjárás, asztalitenisz).

A szakgimnáziumi évfolyamok 9-12. évf. és a szakközépiskola 9.-ik évfolyamán tanuló diákok szakmai gyakorlata az iskolai tanműhelyben történik. A felsőbb évfolyamokon tanuló szerződéssel külső gyakorló helyre mehetnek a tanulók. A külső gyakorló helyről a tanulók egyénileg gondoskodnak, amennyiben nem találnak megfelelőt, az iskola segítséget tud nyújtani ebben.

Minden tanév végén a szünetben kötelező összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni, melyet külső gyakorló helyen együttműködési megállapodással, szakközépiskolások esetén tanuló szerződéssel vehetnek részt a tanulók.

Igen, amennyiben szakközépiskolában azonos szakmát tanul a tanuló illetve a szakgimnáziumi osztályokban közlekedés gépész ágazatban tanul. Egyéb esetekben az átjelentkezést korlátozottan, egyéni elbírálás alapján tudjuk elfogadni.  (A problémát a szakmai gyakorlaton való részvétel, ill. annak hiánya okozhatja)

Írásbeli kérelem alapján az iskola bizonyítvány másodlatot állít ki, (A4 formátum). A másodlat készítéséért, jogszabály szerint 2000 Ft illetéket kell fizetni.

Igen, amennyiben államilag finanszírozott szakmával rendelkezik (iskolarendszerben szereztem meg) akkor kizárólag felnőtt oktatásban kezdhet szakmát tanulni.   Amennyiben nem államilag finanszírozott szakmával rendelkezik (magán úton, fizetős tanfolyamon szerezte meg) akkor nappali tagozatra is beiratkozhat 23 éves koráig.

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat az Oktatási Hivatal honlapján – https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete_2017_2018 menüpont alatt találják.

Minden tanulónak (a felnőtt oktatásban is) jár diákigazolvány. Elkészítéséhez a NEK adatlapot kell készíttetni az okmányirodában, ami alapján az iskola rögzíti a diákigazolvány iránti kérelmet. A diákigazolvány elkészüléséig ideiglenes diákigazolványt adunk ki (A4 formátum).

A 16. életévet betöltött tanulók diákigazolványára matricát kell ragasztani. A matricát az iskola titkárságon kaphatják meg a Bánkis diákigazolvánnyal rendelkező tanulók.

Igen, az oktatási hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi területekben meghatározott szempontok szerint. A felvételi pontok számításánál, amennyiben a diák valamelyik tantárgyból nem rendelkezik osztályzattal (szakértői vélemény alapján mentesült az értékelés és minősítés alól), akkor arra a tantárgyra az összes osztályzatának átlagát (a matematika szabályai alapján egészre kerekítve) számoljuk.

Nem. A fővárosban több középiskolai kollégium működik, az elhelyezés lehetősége ügyében közvetlenül velük lel felvenni a kapcsolatot.

Igen , azoknak a tanulóknak, akik szakmai gyakorlaton vesznek részt az iskola munkaruhát biztosít.  (Nadrág , kabát, bakancs ) Ennek viselése gyakorlati foglalkozásokon kötelező.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola honlapján március 14-e után tesszük közzé, mely alapján a felvételizőknek van lehetőségük a tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában.  A tényleges felvételről hivatalos postai értesítést április 20-a után küldünk.