Augusztusi fontosabb események

Beiratkozás a nappali és esti tagozatra egyaránt az iskolatitkárságon lehetséges

minden szerdán ügyeleti időben 8.00-12.00

 

augusztus 22. (szerda):

Beiratkozás nappali és esti tagozatra : 8.00-15.00


augusztus 23.(csütörtök):

 • 8.00-tól írásbeli javító- és osztályozó vizsgák (magyar, matematika, idegen nyelvek, műszaki rajz).

augusztus 24.(péntek):

 • 8.00-tól szóbeli javító- és osztályozó vizsgák.

augusztus 27.(hétfő):

Pótbeiratkozás: 9.00 -15.00


augusztus 28. (kedd):

Pótbeiratkozás: 9.00 -15.00


augusztus 29.(szerda):  

 • Szakgimnáziumi osztályokban tanuló diákok közösségi szolgálatáról szóló igazolásainak leadása az iskolatitkárnak
 • a nyári szakmai gyakorlatok igazolásának leadása az iskolatitkárságon

Az őszi érettségi vizsgára szeptember 5-ig adható be a jelentkezés. A jelentkezés módjáról, helyéről érdeklődni augusztus 21. után lehet az iskolatitkárságon.


Tanév kezdés:

szeptember 03. (hétfő)

Tanévnyitó 8:15-kor, ezt követően 3 osztályfőnöki óra kerül megtartásra

Komplex szakmai és komplex szakmai javító vizsga

Az őszi komplex szakmai és komplex szakmai javító vizsgára jelentkezés határideje, az iskolatitkárságon,  2018. augusztus 29. (szerda) 15.00 óra.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap komplex szakmai vizsgára (letölthető az alul található linkről)
 • Szakmai javító vizsga esetén Törzslapkivonat
 • Személyi okmány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • Iskolai bizonyítvány (érvényes, a képzés eredményes befejezését igazoló bizonyítvány)
 • Egy évnél nem régebbi egészségügyi/pályaalkalmassági szakvélemény.  A szakvélemény beszerezhető:
  • saját (Bánki Donát KGSZG) iskolánkkal 2017/18 tanévben tanulói jogviszonyban álló tanuló esetén az iskolaorvostól
  • más iskolával jogviszonyban álló tanulónál a saját iskolaorvosától
  • tanulói jogviszonyban nem álló tanuló esetén, Pálya és Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Szakrendelést folytató intézménytől

Jelentkezési lap

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum vezetőségének nyilatkozata

Az Oktatási Hivatal, a Katasztrófavédelem Országos Parancsnokságának munkatársai, a MÁV Zrt. munkatársai és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum vezetősége az elmúlt hónapokban közvetlenül, vagy közvetve véleményt fogalmaztak meg a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola vezetőségének intézményvezetői tevékenységéről.

Miután ezt az összegzést részleteiben megismerte az iskola vezetése, 2018. június 15-én Karácsony István igazgatóhelyettes, majd június 29-én Kovács Levente intézményvezető kezdeményezte vezetői kinevezésének és munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.