Komplex szakmai és komplex szakmai javító vizsga

Az őszi komplex szakmai és komplex szakmai javító vizsgára jelentkezés határideje, az iskolatitkárságon,  2018. augusztus 29. (szerda) 15.00 óra.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap komplex szakmai vizsgára (letölthető az alul található linkről)
 • Szakmai javító vizsga esetén Törzslapkivonat
 • Személyi okmány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • Iskolai bizonyítvány (érvényes, a képzés eredményes befejezését igazoló bizonyítvány)
 • Félévnél nem régebbi egészségügyi/pályaalkalmassági szakvélemény.  A szakvélemény beszerezhető:
  • saját (Bánki Donát KGSZG) iskolánkkal 2017/18 tanévben tanulói jogviszonyban álló tanuló esetén az iskolaorvostól
  • más iskolával jogviszonyban álló tanulónál a saját iskolaorvosától
  • tanulói jogviszonyban nem álló tanuló esetén, Pálya és Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Szakrendelést folytató intézménytől

Jelentkezési lap

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum vezetőségének nyilatkozata

Az Oktatási Hivatal, a Katasztrófavédelem Országos Parancsnokságának munkatársai, a MÁV Zrt. munkatársai és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum vezetősége az elmúlt hónapokban közvetlenül, vagy közvetve véleményt fogalmaztak meg a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola vezetőségének intézményvezetői tevékenységéről.

Miután ezt az összegzést részleteiben megismerte az iskola vezetése, 2018. június 15-én Karácsony István igazgatóhelyettes, majd június 29-én Kovács Levente intézményvezető kezdeményezte vezetői kinevezésének és munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Áprilisi emlékek…… Költészet napi díjátadó

Iskolánkban április 11-én, a költészet napján plakátkészítő versenyt rendeztünk. Tizenöt osztályban több mint hatvan csoport készítette el a változatos feladatokból álló tablót. Szükség volt a tárgyi tudásra, találékonyságra, kézügyességre is, hiszen volt puzzle, rejtvény, versfelismerés. Legérdekesebb feladatnak a képvers írása bizonyult, ahol kedvenc autómárkájukról kellett rímet faragni a tanulóknak. Mivel a feladatok azonosak voltak, a zsűri a helyes megoldás mellett az esztétikumot és a kreativitást díjazta; így született első, második, három osztott harmadik helyezett és egy különdíj. Az ünnepélyes díjátadóra májusban került sor, melyet megörökítettünk…..

Olvass továbbÁprilisi emlékek…… Költészet napi díjátadó